ประกาศแจ้งให้ทราบเรื่องการทำงานจากที่บ้าน

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือมายังบริษัทภาคเอกชนเพื่อพิจารณาให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน
เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อตอบสนองมาตรการดังกล่าว ทางบริษัท ทีเอ็นวาย ลีเกิ้ล จำกัด จึงตัดสินใจให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน

บริษัทฯ จึงไม่สามารถให้บริการทางโทรศัพท์ได้ชั่วคราว บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้
บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ลูกค้าทุกท่านติดต่อกับทางบริษัทฯผ่านทางอีเมล

■ ช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการทางโทรศัพท์
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 (วันจันทร์)

【TNY Group】
・TNY Group
 URL:http://www.tnygroup.biz
・Progress & TNY Law Firm
 URL:https://tny-lawfirm.com/
・TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.
 URL:http://www.tny-malaysia.com/
・TNY Consulting (Israel) Co.,Ltd.
 URL:http://www.tny-israel.com/
・TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.
 URL:http://tny-myanmar.com/tny/
・TNY LEGAL MEXICO S.A. DE C.V.
 URL:http://www.tny-mexico.com/
・TNY Legal Estonia OÜ
 URL:https://estonia.tny-legal.com/
・NAGATA International Patent Firm
 URL:http://www.nagata-patent.com/

 

จุดแข็งของบริษัทคือทนายความผู้ซึงมีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยพม่าและญี่ปุ่น เราตระหนักดีว่าการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจในต่างประเทศอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวเนื่องจากแต่ละประเทศมีกฎหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ดังนั้นเราจึงขอเสนอบริการที่มีคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผลจากทนายความชาวไทยและชาวญี่ปุ่นของเราด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือเจ้าของธุรกิจในเรื่องประเด็นทางกฎหมายต่างๆ
โทร: +66(0)2 117 0798 (ออฟฟิศในประเทศไทย)
เมล: info@tny-legal.com

โครงสร้างบริษัท

 • ชื่อ   TNY Legal Co.,Ltd.
 • ที่อยู่   กรุงเทพมหานคร 
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  2016/02/08
 • กรรมการร่วม  Yuji Tsutsumi 
 • กรรมการร่วม  Takahisa Nagata
 • สมาชิก    11คน