HOME > ผู้ให้คำปรึกษา

สัญญาที่ปรึกษา

1. สัญญาที่ปรึกษา
ในสัญญาที่ปรึกษา เราจะตอบรับและให้คำปรึกษาแก่คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการแจ้งค่าใช้จ่ายและสรุประยะเวลาการให้คำปรึกษา ก่อนการให้คำปรึกษาใดๆโดยพิจารณาจากปริมาณการทำงานที่อาจเกิดขึ้นทุกเดือน นอกจากนี้เราจะปรับตามความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว
5 ข้อดีของสัญญาที่ปรึกษามีดังต่อไปนี้
1) ถ้าตกลงทำสัญญาที่ปรึกษาซึ่งทางเรารับเงินเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน, ค่าธรรมเนียมซึ่งคิดเป็นชั่วโมงจะต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการปรึกษาเป็นครั้งๆ ซึ่งจะลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
2) ในกรณีที่มีการร้องขอให้เป็นที่ปรึกษาต่อครั้งกาประมาณการและค่าใช้จ่ายจะแยกคำนวณต่างหากทุกครั้งที่คุณขอรับคำปรึกษาด้วยเรื่องที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามในกรณีของสัญญาที่ปรึกษาเราจะให้คำปรึกษาในทุกเรื่องภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
3) เนื่องจากจะเป็นความสัมพันธ์ระยะยาว เราจะรู้จักคุณดีและเราจะให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับคุณตามสถานการณ์ที่ผ่านมา
4) โอกาสที่จะได้รับคำแนะนำด้านกฎหมายล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้น ไม่ใช่การไดรับคำปรึกษาหลังจากปัญหาได้เกิดขึ้น ซึ่งจะมีความเป็นไปได้ที่จะป้องกันการเพิ่มขึ้นของปัญหา
5) เราจะส่งจดหมายข่าวพร้อมข้อมูลทางกฎหมายล่าสุดทุกเดือน เฉพาะลูกค้าที่ได้ทำสัญญาให้คำปรึกษา

2. กรรมการภายนอกบริษัทหรือผู้สอบบัญชี
ปัจจุบันนี้ด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ ความสำคัญในการจัดตั้งผู้สอบบัญชีและกรรมการที่เหมาะสมได้เพิ่มขึ้น โดยเรารู้ว่า บริษัทไม่สามารถหาคนที่เหมาะสมได้
ทนายความญี่ปุ่นของ บริษัท ของเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในอาเซียนและมีความรู้ด้านกฎหมายรอบด้านเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่เราจะแนะนำบุคคลที่เหมาะสมให้เป็นกรรมการภายนอกและผู้สอบบัญชีของ บริษัท ที่กำลังพัฒนาธุรกิจในประเทศในกลุ่มอาเซียนและ บริษัท ที่กำลังพิจารณาจัดตั้งสาขาใหม่หรือ บริษัท ในเครือต่างประเทศในประเทศอาเซียนในอนาคต
3. สายด่วน แจ้งความผิด
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างในสถานที่ของอาเซียนเพิ่มมากขึ้นและมี บริษัทมากขึ้นที่ กำลังพิจารณาจัดตั้งสายด่วนแจ้งความผิด หากพนักงานภายในรับผิดชอบสายด่วนดังกล่าวจะไม่มีการตอบรับที่เหมาะสมซึ่งเกิดขึ้นในหลาย ๆ กรณีและ เรียกร้องให้เสาะหาบุคลากรภายนอก ซึ่งเราได้ยินมาว่าเป็นการยากที่จะหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับภาษาท้องถิ่นนอก บริษัท
ดังนั้นนอกเหนือจากทนายความชาวญี่ปุ่นแล้ว เรายังมีทนายความในท้องถิ่นอยู่ในสำนักงานของเรา ดังนั้นเมื่อเราให้บริการสายด่วนแจ้งความผิด เราจะตอบรับเพื่อรายงานไม่เพียง แต่จากญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศแต่รวมถึงจากคนในท้องถิ่นอีกด้วย